جزوه خلاصه کتاب حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی

این فایل شامل: جزوه حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی – (55 صفحه) خلاصه حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی – (5 صفحه) نکات مهم حقوق مالکیت فکری پیام نور میرحسینی – (12 صفحه) نمونه سوالات تستی حقوق مالکیت فکری میرحسینی پیام نور + پاسخنامه (35 صفحه)

ادامه مطلب