خلاصه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیام نور

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهدی نظرپور  – (34 صفحه) جزوه خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهدی نظرپور  – (21 صفحه) نکات مهم کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – (4 صفحه) نمونه سوالات آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …

ادامه مطلب