جزوه کامل حقوق جزای عمومی نموداری

این فایل شامل: جزوه کامل حقوق جزای عمومی نموداری (170 صفحه) جزوه کامل حقوق جزای عمومی 1 و 2 و 3 (110 صفحه) خلاصه حقوق جزای عمومی (140 صفحه) نمونه سوالات تستی حقوق جزای عمومی با پسخنامه تشریحی (65 صفحه)

ادامه مطلب