ترجمه و شرح مکاسب شیخ انصاری

این فایل شامل: فایل ورد (ترجمه و شرح فارسی کتاب مکاسب شیخ انصاری از ابتدای مکاسب تا پایان مبحث عقد فضولی از شرایط متعاقدین به صورت کامل و جامع) با فرمت word و قابل ویرایش (همراه با متن اصلی)

ادامه مطلب