خلاصه و حل المسائل مدیریت مالی نوین استفان راس جلد اول و دوم

این فایل شامل: خلاصه کتاب (مدیریت مالی نوین) استفان راس | جلد اول فصل 2 تا 9 (54 صفحه) حل المسائل (مدیریت مالی نوین) استفان راس | جلد اول (98 صفحه) خلاصه کتاب (مدیریت مالی نوین) استفان راس | جلد دوم فصل 1 تا 4 (28 صفحه) حل المسائل (مدیریت مالی نوین) استفان راس | …

ادامه مطلب