6 الگو آماده عروسک روسی

این فایل شامل: 6 الگو آماده عروسک روسی در سایز های 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 سانتی الگوها شامل سر جدا و سر وصل هستند و آماده چاپ در برگه A4 و چند الگوی هودی و نوزاد و…

ادامه مطلب