برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

پرسشنامه طرحواره یانگ

این فایل شامل:

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم بلند 232 سوالی بهمراه کلید نمره گذاری و تفسیر (pdf)

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 90 سوالی بهمراه کلید نمره گذاری و تفسیر (pdf)

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی بهمراه کلید نمره گذاری و تفسیر (pdf)

پرسشنامه طرحواره اطاعت یانگ بهمراه کلید نمره گذاری (word)

پرسشنامه طرحواره رهاشدگی یانگ بهمراه کلید نمره گذاری (word)

پرسشنامه طرحواره بی اعتمادی یانگ بهمراه کلید نمره گذاری (word)

15000 تومان – خرید
گارانتی

, , , , , , , , , , , , , , , , ,