برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

نمونه فرم تکمیل شده گزارش کارورزی حسابداری

این فایل شامل:

نمونه فرم های تکمیل شده کارآموزی حسابداری دانشگاه علمی کاربردی (15 صفحه)

فرم های تکمیل شده کارورزی شامل: ( فرم معرفی به کارورزی – فرم گزارش پیشرفت هفتگی و ماهانه – فرم ارزیابی کارورز توسط مربی و استاد – فرم ارزیابی نهایی کارورز )

گزارش کارآموزی رشته حسابداری (25 صفحه)

گزارش کارآموزی شامل: ( معرفی محل کارورزی و فعالیتهای انجام شده – آموخته ها – درباره رشته حسابداری – بازار کار رشته حسابداری )

15000 تومان – خرید
گارانتی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,