برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

نمونه انجام شده آزمون گودیناف

این فایل شامل:

نمونه انجام شده آزمون گودیناف (pdf)

فرم خام نمونه انجام شده آزمون گودیناف (pdf)

آزمون آدمک گودیناف تست هوش (word)

آزمون هوش تصویر آدمک گودیناف (word)

تفسیر آزمون آدمک گودیناف (word)

12000 تومان – خرید
گارانتی

, , , , , , , , , , , , , , ,