برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان با تفسیر و نمره گذاری

این فایل شامل:

نمونه واقعی از نمره گذاری و تفسیر آزمون حافظه وکسلر بزرگسالان (17 صفحه word)

شامل ( شرح حال بیمار – تفسیر و نمره گزاری – تجزیه و تحلیل )

۱۵ هزار تومان – خرید