برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

طرح تفصیلی شهر اصفهان

این فایل شامل:

فایل pdf طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان – ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی 1390 (186 صفحه)

فهرست عناوین:

۱- تعاریف و اصول پایه

۲- ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی (کاربری) و همجواری

۳- ضوابط و مقررات تفکیک

۴- ضوابط و مقررات تجمیع

۵- ضوابط و مقررات سایه اندازی ، استقرار بنا و مشرفیت

۶- ضوابط و مقررات فضاهای نورگیری – بازشوها و تهویه

۷- ضوابط و مقررات پیش زدگی

۸- ضوابط و مقررات ارتفاعی و احداث بنا

۹- ضوابط و مقررات نحوه محاسبه سطح زیربنا

۱۰- ضوابط و مقررات دسترسی و گذربندی و مادی ها

۱۱- ضوابط و مقررات پارکینگ

۱۲- ضوابط و مقررات پخ معابر

۱۳- ضوابط و مقررات مربوط به عرصه و حرائم بناها و محوطه های تاریخی

۱۴- ضوابط و مقررات مجموعه سازی (آپارتمان سازی)

۱۵- ضوابط و مقررات نماسازی

۱۶- ضوابط و مقررات تاسیسات ساختمان

۱۷- ضوابط و مقررات حرائم (خطوط انتقال نیرو ، گاز، آب و … )

۱۸- پیوست ها

12000 تومان – خرید
گارانتی

, , , , , , , , , , , , , ,