برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

جواب کتاب کار Four Corners 1،2،3،4 + متن listening

این فایل شامل:

فایل pdf (پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر 1)

فایل pdf (پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر 2)

فایل pdf (پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر 3)

فایل pdf (پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر 4)

توجه: متن لیسنینگ هر درس، در آخر کلید هر درس قرار دارد.

9000 تومان – خرید
گارانتی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,