دانلود خلاصه کتاب کفایه الاصول + نمونه سوالات

این فایل شامل: کاملترین خلاصه کتاب کفایه الاصول آخوند خراسانی جلد اول(تا ابتدای مطلق و مقید) بهمراه کاملترین نمونه سوالات امتحانی حوزه همراه با پاسخنامه مقدمه (امور سیزده گانه) مقصد اول: اوامر مقصد دوم: نواهی مقصد سوم: مفاهیم مقصد چهارم: عام و خاص

ادامه مطلب