برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

خلاصه و حل المسائل مدیریت مالی نوین استفان راس جلد اول و دوم

این فایل شامل: خلاصه کتاب (مدیریت مالی نوین) استفان راس | جلد اول فصل 2 تا 9 (54 صفحه) حل المسائل (مدیریت مالی نوین) استفان راس | جلد اول (98 صفحه) خلاصه کتاب (مدیریت مالی نوین) استفان راس | جلد دوم فصل 1 تا 4 (28 صفحه) حل المسائل (مدیریت مالی نوین) استفان راس | …

ادامه مطلب

خلاصه کتاب مقدمات مدیریت آموزشی علی علاقه بند

این فایل شامل: خلاصه کتاب مقدمات مدیریت آموزشی علی علاقه بند (24 صفحه) خلاصه کتاب مقدمات مدیریت آموزشی علی علاقه بند (180 اسلاید) خلاصه کتاب مقدمات مدیریت آموزشی علی علاقه بند (36 صفحه) نمونه سوالات تستی مدیریت عمومی پیام نور با پاسخنامه (55 صفحه)

ادامه مطلب

خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش علاقه بند

این فایل شامل: خلاصه کامل کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش علاقه بند (55 صفحه) خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش علاقه بند (240 صفحه) نمونه سوالات جامعه شناسی آموزش و پرورش پیام نور با پاسخنامه (74 صفحه)

ادامه مطلب

نمونه سوالات آزمونگری فنی حرفه ای با جواب

این فایل شامل: نمونه سوالات تستی آزمونگری فنی و حرفه ای با جواب (65 صفحه) جزوه آموزشی آزمونگری فنی و حرفه ای (77 صفحه) جزوه آموزشی آزمونگری فنی و حرفه ای (116 صفحه) استاندارد استاندارد شغل و آموزش آزمونگری فنی و حرفه ای

ادامه مطلب

پرسشنامه طرحواره یانگ

این فایل شامل: پرسشنامه طرحواره یانگ فرم بلند 232 سوالی بهمراه کلید نمره گذاری و تفسیر (pdf) پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 90 سوالی بهمراه کلید نمره گذاری و تفسیر (pdf) پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی بهمراه کلید نمره گذاری و تفسیر (pdf) پرسشنامه طرحواره اطاعت یانگ بهمراه کلید نمره گذاری (word) پرسشنامه …

ادامه مطلب